خلسه

» ما فاجعه تریم :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» لعنت جمعه ها.... :: جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱
» یار دبستانی :: جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱
» هویج حق مسلم ماست... :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» پینوکیو دماغت را در زمین بکار هویج درو خواهی کرد!!!!!!!!!!!!!! :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» آآآآآآآآآآآآی ابراهیم کجایی که پاسخگو باشی؟؟؟؟ :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» پرم از نهراسیدن :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» گووووووووووووووول :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» آآآآآآآآآی ادمها صبوری هم حدی دارد :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» مزه ی تنهایی :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» شکیبایی میکنم... :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
» تکرار :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» یلدای خون :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» پرواز پروانه :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» حاشا که مرگ جز رهاییدن مفهوم دیگری باشد :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» آآآآآآآآآآآآآآه ما چه مرگمان شده؟؟؟؟ :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» نمیدانم.... :: یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱
» بیا ... تا کارهایِ قرمز به سر|َم نزده :: یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱
» برای آقای بللللی! :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
» کاش زودتر میرفتی :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
» قلم و دفترت را جمع کن شاعر :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» دلزدگی :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» تو به جان آدمها فاصله می اندازی رفیق! :: جمعه ٢٧ امرداد ۱۳٩۱
» میدانم هیچ شانه ای زیر بار این اشکها نمیرود رفیق! :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
» خیانت :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
» من و تو پارا... :: چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱
» اسپرسو با طعم تردید :: چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱
» شبی که صبح نشد! :: چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱
» کسی که دوست داشتنش خطر است! :: چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱
» جوجه اردک زشتی که خودش میدانست روزی قو خواهد شد! :: چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱
» انعکاس دلواری! :: چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱
» دیوانه دیوانه که باشی... :: چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱
» برگرد گرچه تصمیم با توست! :: پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٧
» دور بی انتها :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧
» من مردم. من خیلی وقته که مردم.... :: چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧
» من کم رنگ می شم :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٧
» سایه :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٧
» طاعون :: پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٧
» جادوگر :: شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٧
» ورم ذهنی! :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧
» توهم :: پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٧
» دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٧ :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٧
» خودا :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٧
» چهار گوشه ی روزگار :: جمعه ٢۸ تیر ۱۳۸٧
» گاو دوست داشتنی!(lovely cow! ) :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٧
» تاوان صلح! :: جمعه ٢۱ تیر ۱۳۸٧

+نوشته شده در ساعتتوسط مدیر |