خلسه

من مردم. من خیلی وقته که مردم....

پیکرم را میان میلیونها برگ خیس خورده و تازه  دفن خواهند کرد

پیکرم را میان میلیونها رنگ نارنجی و زرد و قرمز خواهند پوشاند

و سیاهپوشان بهت زده با چترهای باز خاطراتمان را گریه خواهند کرد

و روح من همراه باران چشمهایشان را نوازش خواهد کرد

و با اولین جرقه ی آسمان عزاداران مبهوت من را ترک خواهند کرد

و روح من در نهایت خیسی تمام آسمان را نفس خواهد کشید

و روبه روی منِ بی جان خواهد ایستاد

و زمزمه خواهد کرد:

خداحافظ خودم, خداحافظ

+نوشته شده در چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧ساعت٩:۱۱ ‎ب.ظتوسط مریم بیدختی | نظرات ()