خلسه

آنقدر فاصله به جانم انداختی / که مات ترین شیشه ها را برای خیره شدن به آدمها انتخاب کنم!...تو با هر دیگری ای باشی/زمین به همین مدار همیشگی اش برایت میچرخد.

من در این مدار دیگری غریبه ای هستم که به انکار تن داده و بی کسی اش را میجود!!!!

+نوشته شده در جمعه ٢٧ امرداد ۱۳٩۱ساعت۱٢:۱۱ ‎ب.ظتوسط مریم بیدختی | نظرات ()