تاوان صلح!

آنهمه آز محبت برای چه بود؟

تو مالک بیغوله ای شدی

که پشیزی بهاش نیست

چه بهایی باید می پرداختی

که دلت را به ریسمان ریا آویختی؟!

ضرورتی نبود فریب را

جنگی نبود و غنیمتی نبودت

آنروز که عهد نامه می بستی

ضرورتی نبود تزویر را

من به خاک سرزمین روح تو

با خدعه پا ننهادم

و با جواز

به آبادی وجود تو پای نهادم

غنیمت عشق را

با توافق قسمت کردیم

جنگی نبود تا به غنیمت رسیم ما

ذخایر مهرم برای تو

تاوان صلح بود

برای که شمشیر می کشی؟!

چند صباحی

مهمان خوان عشق تو بودیم و می رویم

خانه خراب!

من خاک عشق تو را غصب کرده ام؟

پرده بهانه را کنار بزن

راحت بگو خداحافظ.

/ 31 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
TOM

you are equal to all others some may have greater talents and power where you are lacking but you are greater in areas where they can not go!

فراز

حالا چرا اومدی اینجا؟![سوال]

نامرد تک خور!!!داشتیم!!! تو اصلا کی تو فستیوال شرکت کردی؟!!بابا ای ول...واقعا تبریک گفتن داره...من نه به خاطر جایزش نه به خاطر گنده بودنش که فقط به خاطر اون 80 روز دور دنیا گشتنش عاشقشم...حالشو ببری..خوش باشی...ما همه دوستت داریم ...خدا هم حتما دوستت داره که وسایلشو برات فراهم کرده...[دست][دست][دست][دست][دست][ماچ]

امیر دلیلی

نامرد تک خور!!!داشتیم!!! تو اصلا کی تو فستیوال شرکت کردی؟!!بابا ای ول...واقعا تبریک گفتن داره...من نه به خاطر جایزش نه به خاطر گنده بودنش که فقط به خاطر اون 80 روز دور دنیا گشتنش عاشقشم...حالشو ببری..خوش باشی...ما همه دوستت داریم ...خدا هم حتما دوستت داره که وسایلشو برات فراهم کرده...

مهر انگیز.ک

خیلی روان و ساده حرفتو زدی...[گل]

مهر انگیز.ک

خیلی روان و ساده حرفتو زدی...[گل]

مهر انگیز.ک

خیلی روان و ساده حرفتو زدی...[گل]

عرفان

خوش باش مریم جان حالا خوبه که با بهانه میگه خداحافظ برای ما که 8 سال شد بی بهانه گم وگوره!!1

محسن

لطفا جواب من فراموش نشه...[گل]

مریم بیدختی

جواب شما محسن گمنام!!!که نه آدرسmail گذاشتی نه هیچی!جواب شما رو با یه سئوال می دم:چرا دشوارترین کار در جهان این است که پرنده ای را متقاعد کنی که آزاد است؟!