تو به جان آدمها فاصله می اندازی رفیق!

آنقدر فاصله به جانم انداختی / که مات ترین شیشه ها را برای خیره شدن به آدمها انتخاب کنم!...تو با هر دیگری ای باشی/زمین به همین مدار همیشگی اش برایت میچرخد.

من در این مدار دیگری غریبه ای هستم که به انکار تن داده و بی کسی اش را میجود!!!!

/ 2 نظر / 20 بازدید
ک.

خیلی عالیه....آنقدر فاصله به جانم انداختی.....

مینا

مریمی کجا بودی دخمله....زیباست مثل همیشه....تو عالی مینویسی مثل همیشه....دوستت دارم مثل همیشه....