آآآآآآآآآآآآآآه ما چه مرگمان شده؟؟؟؟

نیمه شبی از خواب بیدار می شوی
می روی سراغ یخچال بطری آب را یک نفس سر می کشی
و ساعت ها کانال هایِ تلویزیون را دوره می گردی
شبکه های کمی لخت , شبکه های خیلی لخت
چاق شوید , لاغر بمانید , مو در آورید , سیبیل بکارید
نگران میل جنسی خود نباشید
نیازی به کار درست نیست ما از آب برای شما کره گرفته ایم
قیمت استثنایی 200 هزار تومان
به لبهایتان بزنید باد می کنند
... به سینه هایتان بمالید ورم می کنند
به بچه هایتان بدهید یوسف طور می شوند
با 200 هزار تومان اسطوره ی زیبایی شوید
مبادا فکر کنید
همین که زیبا باشید در زندگی به همه چیز می رسید
راز بقا , افریقا هنوز گرسنه است
دولت مردِ بوزینه مدام فحش می دهد
مردم ما نگران نباشند آنقدر نفت داریم که همه خودشان را آتش بزنند
خوشگل ها باید برقصند
سریال وفای عشق
20 نفر به صورت موازی و ضربدری به هم خیانت می کنند ......

اَاَاَاَاَه ما چه مرگمان شده
کجای شطرنج زندگی ایستاده ایم
برای قلعه کردن دیر شد , کیش مان دادند سمتِ حماقت
هر دو بازی Check Mate می دهد , چه ماندن , چه رفتن
آدم باید با خودش رو راست باشد
این فرو رفتن در لجن تا کجا ادامه دارد

کاش می شد بینی مغزمان را سر بالا عمل کنیم
تا کمی آنطرف تر از نوک پاهایمان را هم ببینیم
کاش برای تقویت میلِ شناخت هم پمادی ساخته بودند
تا هر شب دوره چشم هایمان بمالیم وکمی خوابِ انسان ببینیم
دل َم برای زندگی تنگ شده

/ 0 نظر / 14 بازدید