آآآآآآآآآی ادمها صبوری هم حدی دارد

صبوری هم حد دارد...خجالت را از کش تنبان هم فراتر کشیده اند....نسل سوخته جز جز میزند و قهقهه سر میدهد و رویای پرواز میپروراند بی خبر از اینکه که رویای پرواز نسل هاست بر صندلی چرخ دار
خواب پر میبیند...

/ 0 نظر / 54 بازدید