...می گفتم
آدم که زیاد منتظر بماند
حوصله اش از انتظار هم سر می رود
قید دل اش را می زند
می رود پیِ زندگیش
من اما می روم پیِ دیوانگیم
... که اگر بیایی هم نمی شناسمت دیگر
که به یادم نمی ماند چیزی از تو
حتی اسم|َت

/ 1 نظر / 16 بازدید
kha2n

matalebrt toooooooooooooooooooooooooopaaan[ماچ]