خیانت

اگر روزی خواستی به من خیانت کنی با دست های خودم به من خیانت کن!... میخواهم دست از پای تو درازتر از آغوشت برگردم!... دیوانه ام ! میدانم...دیوانه ام...من بالا خانه ام را به موهای تو اجاره داده ام!...دیوانه ام!... کم دارم/ دو تخته که زیر سر تو بگذارم! 

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
ساسان

دیوااااااااانه! دیوانه میکنی با این نوشته هات....