...باران را
پشتِ شیشه دوست داری
مرا در فاصله ها

قسمت است دیگر .

/ 0 نظر / 11 بازدید