...در من عشق بادبادکی ست
که از ساق ها یم هوا شده
عبور کرده از ابرِ دلم
و زیر سقفِ چشمهایم ,
در جا می زند
در جا می زند
... ... زیر سقف چشمهایم
آنجا که دیگر
منظره ای از تو نیست

/ 0 نظر / 11 بازدید