پرم از نهراسیدن

باور کن از این قصه نه کسی سر زده می رسد ............
....................................... نه کسی جان سالم به در می برد
و من دیگر نمی ترسم ................ از شجاعت نیست
آنقدر پُر َم ........ که جایی برای ترس نمانده

/ 0 نظر / 34 بازدید