یار دبستانی

...مقنعه های سفید
روپوش های خاکستری
دخترکان نرگس وُ لادن ...
نگاهمان که میکنند
گروه سرودی در چشمهایشان
... یارِ دبستانی می خواند

/ 4 نظر / 44 بازدید
صبا

یااااااااااااااااااار دبستانی من با من و همراه منی....

حسن

مرسی دختر

جمشید

عااااالی

تورج

چه خوب گفتی